• Εμπορικά Σήματα

  Εμπορικά Σήματα

  Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση του εμπορικού σήματός σας, με αξιοπιστία και ταχύτητα, διαθέτοντας κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία.

 • Franchise

  Franchise

  Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη συμβάσεων δικαιόχρησης, όπως και ζητήματα που προκύπτουν κατά τη συνεργασία μεταξύ δικαιοπάροχων εταιρειών και δικαιοδόχων.

 • Επιχειρήσεις

  Επιχειρήσεις

  Αναλαμβάνουμε εμπορικά και επιχειρηματικά ζητήματα, όπως μισθώσεις χώρων, εμπορικές συμβάσεις, θέματα με προσωπικό κ.ο.κ.

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.
Οι δραστηριότητες του γραφείου μας, το πελατολόγιό μας και η εμπειρία μας, έχουν καταξιώσει το έργο μας, παρέχοντας πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.
Ζητείστε προσφορά: ikarp@otenet.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.6431315
Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουν οι επιχειρήσεις στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους, τόσο πιο επιτυχημένες είναι. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δίνουν βαρύτητα στα στοιχεία αυτά έχει εκτιμηθεί ότι είναι κατά 22% υψηλότερη σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρήσεων που δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτά. Το σήμα σας είναι το σύμβολο μέσω του οποίου σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Το σήμα σας σάς διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας. Η προστασία των δικαιωμάτων της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της, για την ομαλή της εξέλιξη και την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον. (Πηγή ΕUIPO). Μπορείτε να προστατεύσετε και να αξιοποιήσετε το σήμα σας ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
quotes
J. Bentham
J. Bentham
B. Franklin
B. Franklin
E. Packard
E. Packard
W. Rogers
W. Rogers
S. Wright
S. Wright